Carregant Esdeveniments

Es convoca pel President de la COLLA CASTELLERA DE MADRID a Assemblea General Ordinària a celebrar el pròxim dia 16 de desembre de 2017 a les 19,30 hores a la seu social, CERCLE CATALÀ DE MADRID, Plaza d’Espanya núm. 6 de Madrid.

Poden assistir a la mateixa tots els que formen part de l’activitat. Els que s’han donat d’alta com a associats amb quota de casteller o socis del Cercle Català tindran dret a veu i vot. Els que no ho hagin fet o la seva data d’alta sigui inferior a 6 mesos anteriors a la convocatòria tindran dret de veu però no de vot.
Qui no pugui assistir a l’Assemblea podrà delegar el seu vot, per escrit, en favor d’un altre associat que tingui la plena facultat de veu i vot.