… i cada any 2017-05-02T18:54:26+00:00

A més de les activitats que anem duent a terme al llarg de l’any, per la seva singularitat destaquem:

  • Festa Major. Cada any una de les diputacions col·labora en que puguem dur a terme la Festa Major
  • Anada a Catalunya. Visitem durant uns dies contrades de Catalunya
  • FEDIPICA