Anualmente té lloc l’assemblea de socis on es presenten els pressupostos i s’aprova la gestió i memòria anual.

La darrera va tenir lloc el passat 20 de febrer de 2016

asamblea-2016-02-20