FUNCIÓ SOLIDÀRIA A FAVOR D’AKSHY · DESDE LA LUNA · GTSR

Funció solidària a favor d'AKSHY. Representació de Desde la Luna pel GTSR.