“CONTANDO CANCIONES” TALLER 2022-2023 DE PRÀCTIQUES TEATRALS. 27 i 28 DE FEBRER. 20h30.

Representació de "Contando Canciones" a càrrec dels alumnes Taller de Pràctiques Teatrals.