Representació de “Llama un inspector”

Un inspector de policia es presenta al domicili d'una família acomodada, interromp el sopar amb la qual se celebra la demanada de mà de la filla i indaga la implicació dels comensals en el suïcidi d'una jove de classe humil