TEATRE · EL SUBMARINO · DIRIGIDA PER CARLOS OLALLA AMB LUIS MOTTOLA I ARANTXA DE MIGUENS. 18 i 19 DE MAIG -19H

TEATRE · EL SUBMARINO · DIRIGIDA PER CARLOS OLALLA AMB LUIS MOTTOLA I ARANTXA DE MIGUENS.