Pel·lícula – FORTUNY, la muerte del pintor

FORTUNY. LA MUERTE DEL PINTOR. D' Emiliano Cano Diaz. Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya al teatre del Cercle