TEATRE – PIM PAM PUM (JUEGOS DE LA PESTE)

Pim Pam Pum (juegos de la peste). Res del que estàs a punt de llegir dirà que l'obra que veuràs és una comèdia, i no obstant això, ho és.