DINAR-GALA DE LLIURAMENT DEL PREMI SANTIAGO RUSIÑOL A LA SRA. NÚRIA ESPERT. 2023.

Dinar-Gala Lliurament Premi Santiago Rusiñol a la Sra. Núria Espert.