Conversa amb Dolors Sabater. Present i Futur del Català.

Conversa amb Dolors Sabater, Diputada i Presidenta de la Comissió de Llengua i Cultura del Parlament de Catalunya, sobre el present i el futur del català.