MOSTRA DE CURTMETRATGES I PREMIS VOC 2024 ÒC. 17 FEBRER.

Premis VOC 2024. Mostra Curtmetratges.