FEDIPICA2017-05-02T18:58:56+00:00

En diferents llocs (des del Passeig de la Castellana a l’habitual de la Plaza de Salvador Dalí), la fira dedicada al Dibuix i Pintura Catalana  se celebra anualment.

FEDIPICA 2017