En diferents llocs (des del Passeig de la Castellana a l’habitual de la Plaza de Salvador Dalí o la plaza de Juan Goytisolo), la fira dedicada al Dibuix i Pintura Catalana se celebra anualment.

FEDIPICA 2017