NOVA JUNTA DIRECTIVA 2022 – 2026

A l'Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 19 de febrer de 2022 va ser proclamada la Junta Directiva presentada per