Project Description

Client català important ha fet una sol·licitud per la qual necessitaríem contractar staff bilingüe (català/castellà), al voltant dels 50 treballadors.

Seria per treballar en un esdeveniment esportiu els dies 20 i 21 d’abril. L’horari estaria comprès entre les 9 i les 20 h.

La feina a realitzar seria la de validació d’entrades amb terminal PDA. No busquem un perfil especialitzat doncs els hi faríem una formació prèvia en la qual aprendran el funcionament perfectament. A part sempre hi haurà un responsable directe que resoldrà les incidències que es puguin generar.

El perfil desitjat és el d’una persona bilingüe, amable, proactiva i educada. Si tinguessin experiència en la validació d’entrades o amb el funcionament de PDA‘s seria ideal però, com detallava abans, amb la formació que impartirem dominaran perfectament el sistema.

Enviar el CV a rparera@staffglobal.es, o trucar al  658 50 94 30