Informació relativa sobre la protecció de dades que segueix el Cercle Català de Madrid.

RGPD – Reglamento General de Protección de Datos

En relació a l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades aplicable des del 25 de maig 2018 el Cercle Català ha dut a terme les modificacions requerides i als següents enllaços podràs trobar informació particularitzada dels grups de dades que utilitzem.

Socis

Els drets dels inscrits en aquest fitxer es poden consultar aquí.

Participants en Activitats

Si ets participant en una activitat en la qual hagis de satisfer una quota per cobrir les despeses que origina la mateixa pots consultar aquí.

Actualment les activitats que s’inclouen en aquest apartat són::

  • Grup Pràctiques Teatrals
  • Taller de Pintura
  • Colla Castellera de Madrid

Amics / Persones interessades

Entenem per “amics” a tots els que els interessa seguir de prop la programació dels actes que duem a terme, però que no són socis ni participen en les activitats descrites prèviament.

En aquest cas poden pertànyer als col·lectius:

  • amics del Cercle
  • amics de la Colla Castellera
  • amics del GTSR – Grup de Teatre Santiago Rusiñol
  • FEDIPICA – pintors que participen a la fira de FEDIPICA
  • ONGs – a las que se’ls ofereix obres del GTSR

Si vols veure més detall dels drets d’aquest grup, els trobaràs aquí.