Fitxer: Gestió Socis Cercle Català de Madrid

Informació sobre protecció de dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Reglament UE 2016/679, en anglès: GDPR – General Data Protection Regulation

Responsable del fitxer

Finalitat

 • Gestió administrativa, comptable i fiscal de les aportacions realitzades pels socis.
 • Enviament de comunicacions per mitjans postals i/o electrònics, derivades de la seva condició de socis (convocatòria
  assemblea, informació fiscal anual, …)
 • Enviament de comunicacions per mitjans postals i/o electrònics de notícies, actes i activitats organitzades o recomanades
  pel Cercle Català de Madrid, sempre que tinguem el seu consentiment.

Legitimació i terminis de conservació

 • La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per part de l’interessat en la sol·licitud
  d’alta com a soci, sent els mateixos necessaris per realitzar la seva tramitació.
 • Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Destinataris de cessions

 • Entitats financeres per a l’única finalitat de tractar els càrrecs de les domiciliacions en el compte/targeta que
  designi el soci.
 • Les dades relatives a la seva aportació seran comunicats a l’Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els beneficis
  fiscals derivats d’aquesta.
 • Eines utilitzades pel Cercle Català de Madrid per poder realitzar enviaments electrònics.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • En cap cas se cedirà informació a tercers que no estiguin compresos en els punts anteriors. Qualsevol modificació a
  aquesta premissa, serà sol·licitada als socis la seva autorització.

Drets de les persones interessades

 • Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en el Cercle Català de Madrid estem tractant les seves dades personals per
  tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les
  dades ja no siguin necessaries.
 • Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de les dades i oposició, conforme a l’establert en els articles 15 a 22 del RGDP, dirigint-se al domicili del Cercle Català de Madrid que figura en l’encapçalat.
 • Els interessats tenen dret a retirar el consentiment atorgat.
 • Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Española de Protección de Datos, agpd.es.