COLLA CASTELLERA DE MADRID- TALLER/ACTUACIÓ

Colla Castellera de Madrid. Colegio Loyola de Palacio.