L’assemblea ordinària de socis aprovà la memòria social i els comptes de 2017 amb un dèficit de 73.851,22€

Posteriorment es va celebrar assemblea extraordinària on s’aprovà un pla de viabilitat per fer front al retall de les subvencions de la Generalitat i els costos de remodelació obligada de l’edifici.

També s’acordà constituir un consell consultiu per analitzar la situació actual i com incrementar els ingressos.

2018-02-03 Assemblea Socis - 2