El passat 18 de febrer va tenir lloc l’Assemblea General de Socis amb la presència de socis i membres de la Junta Directiva.

Per part del president del Cercle: Albert Masquef es va fer esment dels aspectes més destacats de l’any passat, així com els reptes i fites de l’any en curs.

En l’assemblea es van aprovar els comptes presentats que en el corresponent al balanç de Pèrdues i Guanys presenta un excedent negatiu de 9.183,77€ que s’aplicarà al saldo d’excedents existents en el balanç. Així mateix també es van aprovar els pressupostos per l’any 2017.

Per part del secretari es va llegir la memòria d’activitats.

Es va aprovar sol·licitar a la Coordinadora de Colles Castelleres la inclusió de la colla que s’ha creat recentment i que ja ha començat els assajos.

També van ser aprovades la alta i baixa de nous membres de la Junta Directiva

Moment de l’Assemblea

Assemblea_2017-02_MJ 500

Assemblea_2017-02_MJ 500

Balanç de Pèrdues i Guanys del 2016

Balanç PiG 2016