Moltes gràcies. Ens posarem en contacte per acabar de completar el alta i domiciliació de la cuota mensual.